Årsregnskab

Husk at du lovgivningsmæssigt som mindre virksomhed kan fravælge revision, hvis der 2 år i træk gælder, at virksomheden ikke overskrider to af tre følgende ting: en balancesum på 4 millioner, nettoomsætning på 8 millioner og 12 heltidsbeskæftigede i løbet af det pågældende regnskabsår.

Vær opmærksom på formuleringerne i den kommentar til regnskabet, som din revisor har skrevet ind og læs den grundigt. I mange tilfælde står der direkte, at ansvaret alligevel er dit alene. Det mener vi også er fint, men vi hos os vil vi gerne i dialog med dig om, hvad det er, vi laver, og hvad det er du selv skal forholde dig til. Vi går ind for godt håndværk, også regnskabsmæssigt.

Vi vil gerne tale med dig om, hvad du har brug for. Så sig til.

Du skal selvfølgelig overholde kravene til regnskabet og holde styr på virksomhedens økonomi. Vi anbefaler at bruge et regnskabsprogram, hvor du kan lave fakturaer, bogføre og holde styr på moms og skat.

Men først og fremmest skal du holde styr på dine bilag. Brug gerne et ringbind, og brug gerne et udtræk fra din bank til at styre efter. I din netbank har du også mulighed for at gemme en fil og importere den i et regnskabsprogram. Men tal gerne med os om mulighederne.

Du må også gerne gemme bilag elektronisk, men vi anbefaler stadig at bilagene gemmes i papirform. Det er er hurtigere for os at få et overblik over dit regnskabsmateriale, og dermed billigere for dig.


Nyt fra din revisor

Vi er medlem af:

investindenmark

  forbrugsforeningen-logo

Aftaler med:

djoef-logo   ida-logo
dp-logo