Indberetninger

Mange virksomheder kommer i klemme, fordi de ikke har sørget for et NemLog-in til virksomheden. Du skal på virksomhedens e-boks kunne følge med i breve, der kommer fra for eksempel skat, og som kan have stor betydning for din virksomheds overlevelse. Så sørg for at anmode om rettigheder og tildele andre rettigheder, hvis der er behov for dette.

Indberetning af moms, indberetning af skat, forskudsopgørelse og årsopgørelse har sine faste terminer og du kan få skat til via Appen, telefonen eller mail til at orientere dig i god tid, så du ikke til at betale gebyrer fordi tiden går alt for hurtigt, når du brænder for det du laver og har travlt.

Du kan også få vores hjælp til de forskellige indberetninger.

Nyt fra din revisor

Vi er medlem af:

investindenmark

  forbrugsforeningen-logo

Aftaler med:

djoef-logo   ida-logo
dp-logo