Nyt fra din revisor

Årsopgørelsen ligger klar 9. marts 2015

09. marts 2015

SKAT er klar med årsopgørelsen den 14. marts 2016, og kan ses i TastSelv via skat.dk. Mange har ikke noget at selvangive, da SKAT har de fleste oplysninger. Det er dog stadig vigtigt at kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder f.eks. befordringsfradrag og eventuelle lejeindtægter.

Læs mere: Årsopgørelsen ligger klar 9. marts 2015

70-årsreglen ophæves

08. april 2015

Folketinget har på grund af ønsket om at bevare det ”grå guld” på arbejdsmarkedet i længere tid vedtaget at ophæve 70-årsreglen, der har betydet, at virksomheder og medarbejdere har kunnet indgå aftale om, at ansættelsesforholdet ville stoppe, når medarbejderen blev 70 år. Dette er fra den 1. januar 2016 ikke længere lovligt.

Læs mere: 70-årsreglen ophæves

Sidste frist for ændring af virksomhedsordningen

25. marts 2015

Da reglerne i virksomhedsskatteloven blev skærpet sidste år, blev der givet mulighed for at ændre visse forhold omkring selvangivelsen for 2013. Fristen herfor udløber den 31. marts 2015.

Læs mere: Sidste frist for ændring af virksomhedsordningen

Oplysninger, man selv skal indberette til SKAT

19. marts 2015

SKAT modtager rigtig mange oplysninger om borgernes økonomiske forhold, men der er stadig områder, hvor man selv skal indberette for at få en korrekt årsopgørelse.

Læs mere: Oplysninger, man selv skal indberette til SKAT

Negative renter er fradragsberettigede på selvangivelsen

19. marts 2015

Negative renter, hvilket vil sige renter, der skal betales for at have penge stående på en bankkonto, er fradragsberettigede på samme måde som andre renter, der betales af gæld.

Læs mere: Negative renter er fradragsberettigede på selvangivelsen

Erhvervsstyrelsen lukker for registrering i weekenden

06. marts 2015

Erhvervsstyrelsen lukker for alle registreringer fra fredag den 6. marts kl. 15.00 til mandag den 9. marts kl. 9.00. Lukningen sker for at installere et nyt system til selskabsregistrering.

Læs mere: Erhvervsstyrelsen lukker for registrering i weekenden

Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

23. februar 2015

På baggrund af en ændring i bogføringsloven kan virksomheder fra 1. marts 2015 opbevare regnskabsmaterialer i elektronisk form i udlandet uden forudgående ansøgning til offentlige myndigheder, hvis virksomheden opfylder en række betingelser.

Læs mere: Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Nu nemmere at anmelde mistanke om snyd med skatter og afgifter anonymt

28. januar 2015

SKAT har åbnet for en ny anmeldelsesformular på skat.dk, så det nu både er nemmere og muligt at anmelde mistanke om snyd med skatter og afgifter anonymt.

Læs mere: Nu nemmere at anmelde mistanke om snyd med skatter og afgifter anonymt

Fradraget for fagforeningskontingenter er forhøjet fra 2015

15. januar 2015

Loftet på fradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet til 6.000 kroner med virkning fra 2015 (3.000 kroner i 2014).

Læs mere: Fradraget for fagforeningskontingenter er forhøjet fra 2015

Julegaver og julefrokoster - kan du opnå momsfradrag?

18. december 2014

Generelt kan momsen på udgifter til julegaver ikke fradrages – heller ikke julegaver til personalet.

Læs mere: Julegaver og julefrokoster - kan du opnå momsfradrag?

Befordringsgodtgørelsen falder i 2015

12. december 2014

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsgodtgørelse for næste år. Satserne falder, fordi det er blevet billigere at have bil. 

Læs mere: Befordringsgodtgørelsen falder i 2015

Den 15. december åbner det nye Ejerregister

10. december 2014

Fra december 2014 skal ejerforholdene for de danske selskaber registreres i et online ejerregister. Alle selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet.

Læs mere: Den 15. december åbner det nye Ejerregister

Hvornår er julegaven skattefri?

04. december 2014

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Dette gælder dog ikke naturaliegaver ved jul og nytår. 

Læs mere: Hvornår er julegaven skattefri?

Tab på debitorer - kan du opnå momsfradrag?

01. december 2014

SKAT udsendte den 16. september 2014 et styresignal, hvori de præciserer, at det ikke er en betingelse for at opnå momsfradrag på tilgodehavender over 3.000, at fordringen har været forsøgt inddrevet via en uafhængig inkassovirksomhed.

Læs mere: Tab på debitorer - kan du opnå momsfradrag?

Ændring i virksomhedsordningen vedtaget af folketinget den 9. september 2014

10. september 2014

Ændringerne har virkning allerede fra 11. juni i år, således, at man fra denne dato ikke kan spare op i virksomhedsordningen, hvis man har en negativ indskudsskonto. Det samme gælder, hvis virksomhedens aktiver er stillet som sikkerhed for private lån.

Læs mere: Ændring i virksomhedsordningen vedtaget af folketinget den 9. september 2014

Præcisering af arbejdsudlejereglerne

01. august 2014

SKAT har netop udsendt et styresignal, hvori arbejdsudlejereglerne bliver præciseret. De væsentligste dele præciseres her.

Læs mere: Præcisering af arbejdsudlejereglerne

Omvendt betalingspligt for moms på elektroniske medier

30. Juli 2014

Fra 1. juli 2014 er der blevet indført omvendt betalingspligt af moms for indenlandsk handel med mobiltelefoner, tablet-pc’er, bærbare computere, integrerede kredsløbsanordninger og spillekonsoller mellem danske virksomheder. Dette skal sikre staten mod indtægtstab ved manglende afregning af moms, idet momsindbetalingen og momsfradraget foretages af den samme virksomhed (køberen).

Læs mere: Omvendt betalingspligt for moms på elektroniske medier

Private skal også have digital postkasse

27. juni 2014

Siden november 2013 har det været et krav, at virksomheder skal have en digital postkasse. Det bliver nu også et krav til de private borgere, hvilket gælder fra 1. november 2014. Kravet gælder for alle personer, der bor i Danmark, har et cpr-nummer og er over 15 år gammel.

Læs mere: Private skal også have digital postkasse

Rykkerbreve i den digitale postkasse

26. juni 2014

Hvert år sender Erhvervsstyrelsen rykkere ud til virksomheder, der afleverer årsrapporten for sent. Fra den 1. juni 2014 vil rykkerbrevene blive sendt til virksomhedens digitale postkasse, som har været obligatorisk at have siden 1. november 2013. 

Læs mere: Rykkerbreve i den digitale postkasse

Skatteborgerne får fortsat indsigt i egne sager

15. maj 2014

Borgerne skal fortsat have mulighed for at få adgang til oplysninger i deres egne skattesager.

Læs mere: Skatteborgerne får fortsat indsigt i egne sager

Vi er medlem af:

investindenmark

  forbrugsforeningen-logo

Aftaler med:

djoef-logo   ida-logo
dp-logo